BIZ BARADA

Kompaniýa syn

Qual Diamond ösmekde we öndürmekde ýöriteleşýärgöwher poroşoklarywegöwher süýümler / süspansiýalarçişirmek we takyklamak üçin, CVD göwher gurallary, PCD göwher gurallary we EF buraw bölekleri üçin.“Qual Diamond” -yň üstünligi, müşderilerimiz bilen bilelikdäki gatnaşyklar, çuňňur tehniki tejribe we işçi güýji bilen üpjün edilýär.Tehniki toparymyz sintetik göwher, material ylymlary we biotehnologiýa boýunça 60+ ýyllyk tejribe toplady.

Täzelik we hil biziň DNK-da.Qual Diamond, ýokary deaglomeratiw we arassa göwher nano- we mikro bölejikleri öndüriji we üpjün ediji.Hususy ýerüsti bejeriş usullarymyz we berk hil talaplary müşderilerimize yzygiderli netijeleri we çykdajylary üpjün edýär.Bu usullar, nanotehnologiýa laboratoriýamyz tarapyndan işlenip düzüldi, diňe ýerüsti üýtgetmek tehnologiýasynda 20-den gowrak intellektual häsiýetleri (IP) döredýär.

San-Diýegodaky başga bir laboratoriýa müşderilerimiz üçin usullary we çözgütleri ösdürmäge bagyşlanýar.Aýlaw we ýalpyldawuk laboratoriýa, çişirmek we takyk ýalpyldawuk enjamlar we beýleki zerur enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu laboratoriýa, müşderileriň öý içindäki nusgalaryny barlamak we dürli müşderileriň taslama talaplaryna laýyk gelýän ýöriteleşdirilen çözgütleri işläp düzmek mümkinçiliklerini berýär.Döwrebap mysallary neşir edýäris we laboratoriýada döredilen netijeler bilen takyk ýalpyldawuklyk barada düşünjeleri we maslahatlary paýlaşýarys.

Qual Diamond, şeýle hem ISO 9001 we ISO 14001 kepillendirilen we laýyk gelýär.Çig mal satyn almakdan taýýar önüm öndürmeklige çenli her ädimde gözegçilik edýäris.Bölejikleriň ululygy, elementar derňew we haramlygy ýüze çykarmak üçin Europeewropadan we ABŞ-dan ýokary takyklyk gurallaryny ulanýarys.Rawhli çig mal ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýar.Arzalaryňyz ýarymgeçiriji, optika we fotonika, howa giňişliginde, ösen keramika we birleşdirilen materiallarda, awtoulagda ýa-da lukmançylyk enjamlarynda bolsun, aýratyn toparymyz size ajaýyp geljegi ösdürmäge we göwheriň güýji bilen tükeniksiz mümkinçilikleri döretmäge taýyn.

Biziň şygarymyz: “Hil biziň durmuşymyz;Müşderiler biziň ileri tutýan zadymyzdyr. ”

Biziň wezipämiz:

Ösen pudaklar üçin göwher önümlerini iň oňat öndüriji we üpjün ediji boluň.

“Hil biziň durmuşymyz;Müşderiler biziň ileri tutýan zadymyzdyr. ”

PRODUCTS-BlockImage-QualDiamond
Application-BlockImage-QualDiamond
Quality-QualDiamond
INNOVATION-BlockImage-QualDiamond